21/2022. (III. 9.) számú Kincstár Közlemény a 2021/2022 borpiaci évben benyújtandó „kifizetési kérelem” benyújtás feltételeinek közzétételéről

Kifizetési kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2021/2022 borpiaci évben
2022. április 1. 00.00.00 óra és 2022. július 1. 23.59.59 óra között
kell benyújtani.

A közlemény az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/21-2022-iii-9-szamu-kincstar-kozlemeny